Schowek Contact Konto

Polityka prywatności i pliki cookie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w ÓSEMKA DOROTA Maria Wiktorowicz.

1. Administrator Danych:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ÓSEMKA DOROTA Maria Wiktorowicz. z siedzibą w ul. Kolejowa 7, 05-220 Zielonka,

• Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby, telefonicznie pod numerem telefonu Maria Wiktorowicz 795 866 629 lub 795 866 628 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: bok@lingerka.pl

• Jako administrator danych – dołożymy wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

• Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przewarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

• Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi są:

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio w celu realizacji zamówienia

(niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną albo stroną jest Pana/Pani pracodawca, który wskazał Pani/Pana dane do kontaktu);

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. Niezbędność wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fskalnych, rachunkowych, podatkowych, sprawozdawczości);

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

 

3. Pani/Pana dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

• realizacji postanowień zamówienia przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• spełnienia obowiązków fskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

4. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o proflowanie.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych,banki, operatorzy systemów e-mail, frma księgowa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

 

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do danych osobowych;

• sprostowania danych osobowych;

• usunięcia danych osobowych;

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• przenoszenia danych osobowych;

 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane.

 

10. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych w ust. 8, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w ust. 1 i 2.

 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fzycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

12.Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

• dane osobowe (np. imię i nazwisko),

• dane prowadzonej działalności gospodarczej (np. nazwa, adres, NIP),

• dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny),

• dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych w ramach realizacji zamówienia),

• dane kontraktowe,

• dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej komunikacji).

 

Szczegółowe informacje w tym kontekście znajdują się w szczególności na stronie internetowej organu ochrony danych, którą można znaleźć pod adresem htps://www.giodo.gov.pl/.

Jeśli życzycie sobie Państwo, byśmy te dane usunęli z naszej bazy - prosimy o informację pod adresem bok@lingerka.pl

 

Pliki cookies

 

13. Witryna https://lingerka.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

 

15. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

This privacy policy sets out how this website (hereafter "the Store") uses and protects any information that you give the Store while using this website. The Store is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. The Store may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

 
Please replace this text with you Privacy Policy. Please add any additional cookies your website uses below (e.g. Google Analytics).

This privacy policy sets out how this website (hereafter "the Store") uses and protects any information that you give the Store while using this website. The Store is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. The Store may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

  • name
  • contact information including email address
  • demographic information such as postcode, preferences and interests
  • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

  • Internal record keeping.
  • We may use the information to improve our products and services.
  • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
  • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

  • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
  • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by letting us know using our Contact Us information

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please email us this request using our Contact Us information.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.